Realizácia projektu POPULAS 2
   Hlavná stránka » Akcie » Realizácia projektu POPULAS 2

Realizácia projektu POPULAS 2
       Projekt so zameraním na popularizáciu vedy a výskumu v oblasti informačných a komunikačných technológií realizuje Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v spolupráci so strednými školami. Vo štvrtok 23. februára 2017 zástupcovia EF ŽU v našej škole prezentovali praktické aplikácie a vedecké poznatky z oblasti fyziky, elektrotechniky a informačných technológií v rámci projektu POPULAS 2. Po úvodnom predstavení nasledovala takmer dvojhodinová odborná prezentácia s praktickými ukážkami pre žiakov na šiestich stanovištiach s technickými zariadeniami a prístrojmi, kde si žiaci mohli vyskúšať aplikácie zamerané na 3D priestorové zobrazovanie, snímanie a analýzu objektov, analýzu prenosu dát v sieti a rôzne elektronické systémy.

       Podujatie umožnilo žiakom získať informácie o aktuálnej náplni študijných odborov z oblasti informatiky, telekomunikácii a elektroniky.


       Z vyjadrení žiakov vyberáme :

Jakub povedal: „Prezentácia elektrotechnickej školy sa mi páčila, dozvedel som sa nové informácie z oblasti virtuálnej reality, ktoré ma veľmi zaujali vzhľadom na to, že sa plánujem v budúcnosti orientovať týmto smerom. Prednášajúci boli príjemní, boli ochotní zodpovedať rôzne otázky, dostal som od nich aj darček v podobe Google VR Cardboardu, vďaka ktorému si môžem hocikedy zadarmo doma vyskúšať virtuálnu realitu.“

Monika povedala: „Prezentácia, ktorá bola uskutočnená na našej škole bola veľmi dobre zorganizovaná. V rôznych učebniach boli druhy katedier, ktoré sa nachádzajú na univerzite a my sme si mohli prezrieť už hotové produkty, ktoré vytvorili žiaci na univerzite, a tým zistiť, čo všetko nás čaká na takomto druhu školy. Veľmi sa mi to páčilo a bolo by dobré, keby sme mali viac takýchto prezentácií, ktoré by nám pomohli v rozhodnutí o vysokej škole.“

Matej povedal: „Prezentácie sa mi páčili, boli zaujímavé, výklad bol pomerne zrozumiteľný. Páčilo sa mi, že témy boli prakticky znázornené, bol dostatočný priestor pre otázky a odpovede.“

Lenka povedala: „Páči sa mi záujem univerzity, že chceli ukázať študentom či už stredných škôl, alebo gymnázií, že takýto druh štúdia je veľmi zaujímavý a veľmi potrebný pre budúcnosť. Najskôr sme mali prednášku o rôznych veciach, ktoré sa učia na fakulte a následne sme si mohli v učebniach fyziky prakticky aj vyskúšať a pozrieť sa na žiacke práce, ktoré boli vypracované na univerzite. Veľmi sa mi to páčilo, pretože sa chcem uberať týmto smerom a zistila som mnoho nových informácií o oblasti informatiky.“10.3.2017

M. Vaňko, ZRŠ


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk