Prvý diel Gymza reportáží je na svete!
   Hlavná stránka » Akcie » Gymza reportáže » Prvý diel Gymza reportáží je na svete!

Prvý diel Gymza reportáží je na svete!


       Vážení učitelia, milí študenti!

       Tento rok sa Žiacka školská rada rozhodla spustiť v rámci svojich aktivít nový projekt. Naším cieľom je priniesť Vám za každý polrok príslušného školského roka zostrih akcií, aktivít či stretnutí, ktoré sa na našej škole uskutočnili.
       V podobe videoreportáže tak budete mať Vy, učitelia i študenti, možnosť pripomenúť si veľa výnimočných zážitkov a spoločne prežitých chvíľ. Široká verejnosť zase môže nahliadnuť do života našej školy a spoznať jej šikovných študentov.
       Sme ešte len na začiatku, no pevne veríme, že sa z tejto novej aktivity stane tradícia a reportáží bude pribúdať. Akékoľvek postrehy či pripomienky môžete adresovať priamo nám, Žiackej školskej rade, lebo už teraz pracujeme na ďalšom diele. Budeme naozaj radi, ak svojimi nápadmi prispejete aj Vy, aby už ďalšia reportáž mohla byť lepšia a kvalitnejšia.
       Ešte raz sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa na výrobe prvého dielu našej Gymza reportáže podieľali. Napokon, ich mená nájdete v samotnom videu. Príjemné sledovanie!

       Katarína Červencová, koordinátor ŽŠR

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk