Realitný vodičák
   Hlavná stránka » Akcie » Realitný vodičák

Realitný vodičák


       Dňa 24.2.2017 sa na našej škole uskutočnila akcia Realitný vodičák pod vedením pána Františka Mudríka, nášho bývalého učiteľa. Na prednáške sme preberali záležitosti, ktoré sú potrebné pre náš každodenný život - základné vedomosti z oblasti nehnuteľností a práva. Taktiež sme mali možnosť nahliadnuť do listov vlastníctva a katastrálneho portálu, v ktorom sme sa stratili, ale po pár minútach sme sa zorientovaliJ.
       Prednášku aj celú akciu hodnotím kladne, nielenže nám priblížila problematiku práce s nehnuteľnosťami, ale nás aj zároveň informovala o situácii na trhu. Dala nám cenné rady a upozornila nás na chyby, ktorých by sme sa mali vyvarovať.
       V priebehu nasledujúceho mesiaca by sme mali získané poznatky z prednášky a z poskytnutých materiálov aplikovať v praxi formou testu. Po získaní dostatočného množstva bodov budeme mať možnosť získať certifikát Realitný vodičák typu A, B, C, D alebo E, ktorý môžeme v budúcnosti využiť.
       Certifikát bude pre nás neoceniteľnou pomôckou v budúcom zamestnaní, pri štúdiu, no najmä v osobnom, praktickom živote.
       Na záver by som chcela Realitný vodičák odporučiť aj mladším spolužiakom. Získate prehľad o trhu, nehnuteľnostiach a naviažete nové kontakty, ktoré vám v budúcnosti môžu pomôcť.

       Martina Hrončeková, IV.D

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk