Hviezdoslavov Kubín – výsledky školského a regionálneho kola
   Hlavná stránka » Predmety » Slovenský jazyk a literatúra » Hviezdoslavov Kubín – výsledky školského a regionálneho kola

Hviezdoslavov Kubín – výsledky školského a regionálneho kola


       Dňa 01. 02. 2017 sa na našej škole uskutočnila známa súťaž s dlhoročnou tradíciou – Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Žiaci, ktorí sa tento rok zapojili do azda najznámejšej recitačnej súťaže, súperili v dvoch tradičných kategóriách – v poézii a próze. Hodnotiacu komisiu aj tento rok potešil záujem o umelecký prednes textov, čo sa odrazilo v peknom počte zúčastnených – 20 žiakov, z čoho tvorili nemalé zastúpenie najmä naši prváci. Veríme, že záujem o prácu so slovom v podobe jeho umeleckého prednesu nestratia žiaci ani vo vyšších ročníkoch. Už teraz sa tešíme na budúcoročné umelecké popoludnie tak, ako tomu bolo aj tento školský rok.
       Víťazom gratulujeme a veríme, že budú inšpiráciou aj pre ďalších potenciálnych recitátorov.

Kategória poézia
1. Alexandra Fecenková, III.A
2. Roman Srnka, I. A
3. Romana Poprocká, II. A
3. Sára Majsniarová, II. B

Kategória próza
1. Michaela Cingelová, I. A
2. Karolína Vlčková, III. A


       Dňa 16. 02. 2017 sa v Makovického dome v Žiline konalo Regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína. Naše gymnázium reprezentovali v súťažnej kategórii „umelecký prednes mládeže“ až tri šikovné recitátorky – Michaela Cingelová z I. A, Katarína Králiková z II. B a Alexandra Fecenková z III. A. Michaela Cingelová sa so svojím prednesom prozaického textu umiestnila na peknom 3. mieste. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu a Miške ešte raz blahoželáme!

       Katarína Červencová


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk