Deň otvorených dverí na Katolíckej Univerzite
   Hlavná stránka » Akcie » Deň otvorených dverí na Katolíckej Univerzite

Deň otvorených dverí na Katolíckej Univerzite


       Dňa 7. februára sa uskutočnil deň otvorených dverí na Katolíckej Univerzite (KU) v Ružomberku. Zúčastnili sme sa ho aj my - študentky druhého a tretieho ročníka. Stretli sme zopár štvrtákov aj niekoľko minuloročných absolventov nášho gymnázia. Neskôr sme sa dozvedeli, že o univerzitu prejavilo záujem približne 400 študentov.

       Najskôr sme sa všetci zišli v Aule sv. Jána Pavla II. Dozvedeli sme sa, že KU je mladá a zároveň moderná univerzita, ktorá vznikla v roku 2000. V súčasnosti na nej študuje približne 4 100 študentov, ktorí sa popri štúdiu zapájajú do veľkého množstva aktivít – rádio, televízia, časopisy, festivaly, koncerty, divadlo atď. Prostredníctvom programu Erasmus+ sa mnohí študenti dostali do zahraničia, keďže KU má uzavretých viac ako 100 bilaterálnych zmlúv s univerzitami po celej Európe.

       Možno univerzita nemá veľa študentov, ale samotní dobrovoľníci nás prijali ako srdečná rodina. Každý z účastníkov dostal balíček s drobnosťami s logom univerzity, informačníkom, dotazníkom, tombolovým lístkom a kupónom do kaviarne vo vynovenom foyere školy. Tu sme sa mohli zúčastniť diskusie, a získať odpovede na naše zvedavé otázky ohľadom štúdia od samotných študentov KU.

       V areáli univerzity sa nachádza zrekonštruovaný internát, jedáleň, poradenské centrum, kaplnka, UPC a celkom nová univerzitná knižnica, na ktorú boli všetci pyšní a to celkom právom. Knižnica nás očarila svojou presklenou architektúrou, obrovským množstvom kníh zoradených v pestrých uliciach a námestiach, on-line prístupom do mnohých svetových knižníc, ale aj kaviarňou, masážnymi kreslami a mnohými technickými vymoženosťami nielen pre zdravých, ale aj hendikepovaných študentov.

       Zaujímali sme sa najmä o filozofickú fakultu, kde sme si pozreli pestrý program jednotlivých katedier žurnalistiky, psychológie, politológie, filozofie, religionistiky a náboženskej výchovy, histórie, slovenského, anglického jazyka a germanistiky. Niektorých z nás nadchla skúška moderovania v rozhlasovom a televíznom štúdiu či kreatívne písanie. Iní sme si vyskúšali literárnu diskotéku, kde sme hádali autorov zhudobnených básní a hrali o pukance. Mohli sme nazrieť do sveta náboženstiev, využiť politický kompas, zúčastniť sa prehliadky stredovekej zbroje, či zašifrovaného predstavenia PSYCHO-pre-MIERY. V tombole sme na záver programu súťažili o tablet a ďalšie darčeky.

       Informácie, ktoré sme sa dozvedeli a spomínané zážitky nám (a možno aj vám) v budúcnosti pomôžu pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu.

       Vaše spolužiačky

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk