IoT a Robotika
   Hlavná stránka » Predmety » Informatika » IoT a Robotika

IoT a Robotika
       V dňoch 27.2.2017 - 3.3.2017 sa na Fakulte riadenia a informatiky, Katedre technickej kybernetiky, Žilinskej univerzity v Žiline uskutoční týždenný intenzívny kurz s názvom "Internet vecí (IoT) a robotika" (viď plagát).

       Pri tejto príležitosti fakulta nadaným študentom ponúka možnosť bezplatnej účasti na danom kurze s možnosťou zabezpečenia stravy a ubytovania zo strany Fakulty riadenia a informatiky.

       V rámci kurzu sa študenti oboznámia s danou problematikou, pričom budú v malých skupinách riešiť rôzne úlohy týkajúce sa vývoja softvéru na zariadeniach, ktoré dostanú k dispozícii.

       Úlohy budú samozrejme riešené pod odborným dohľadom pracovníkov.

       V prípade záujmu, prosím kontaktujte p. Rančákovú.

       PK INF

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk