Esej
   Hlavná stránka » Predmety » Slovenský jazyk a literatúra » Esej

Esej


       V rámci projektu "Marketing a propagace Slezské univerzity " prebiehala v dobe od 1.10.2016 do 1.11.2016 na "Obchodně podnikatelské fakultě " v Karviné súťaž pre študentov stredných škôl v písaní esejí. Záujemcovia mali možnosť vybrať si z nasledovných tém :

1. téma: Platíme vysoké dane ?
2. téma: Dokážete vytvoriť zaujímavý produkt alebo službu ?
3. téma: Malo by sa na vysokej škole platiť školné ?

Odborná porota zložená zo zástupcov odborníkov v danej oblasti vybrala víťaza jednotlivých kategórií. Súťaže sa zúčastnilo 50 študentov. V pomerne silnej konkurencií sa na 2.mieste umiestnil žiak našej školy Patrik Buček z 1. D. K dosiahnutému úspechu, srdečne blahoželáme.

PK SJL Krajčovičová

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk