1. pracovné stretnutie projektových partnerov vo Švédsku
   Hlavná stránka » Erasmus + » 1. pracovné stretnutie projektových partnerov vo Švédsku1. pracovné stretnutie projektových partnerov vo Švédsku


       V termíne od 12.12.do 17.12.2016 sa zástupcovia Gymnázia Hlinská v Žiline zúčastnili prvého spoločného pracovného stretnutia učiteľov a žiakov v rámci medzinárodného projektu Erasmus + pod názvom European studentś climate report. Týždeň vo Švédskom meste Pitea neďaleko polárneho kruhu sa niesol v nezabudnuteľnej predvianočnej atmosfére a v očarujúcich tónoch piesne Santa Lucia.

       Keďže celý projekt je zameraný na aktuálne environmentálne problémy ako je globálne otepľovanie a z toho vyplývajúce klimatické zmeny, každá z partnerských krajín na začiatku pracovného týždňa predstavila svoju krajinu, jej klimatické podmienky a spôsoby získavania rôznych foriem energie. Zaujímavá bola návšteva parku veterných mlynov, či videokonferencia hydrometeorológa z ARPAE z Talianska. Významnou súčasťou stretnutia boli workshopy či debata mladých ľudí s regionálnymi politikmi, ktorí sa venujú riešenej problematike.

       Musíme pochváliť dievčatá, ktoré reprezentovali našu školu, lebo ich prezentácia patrila k tým najvydarenejším. Rovnako sme výborne obstáli v súťaži partnerských krajín o oficiálne logo projektu, ktorú sme nakoniec vyhrali.

       Práca na projektových úlohách bola náročná ale veľmi obohacujúca. Švédski partneri nám ochotne otvorili svoju náruč, boli veľmi príjemní hostitelia, podelili sa s nami nielen o skúsenosti v oblasti vzdelávania mladých ľudí, ale aj o svoje zvyky a tradície v čase predvianočných príprav na najkrajšie sviatky v roku.

       V marci 2017 nás čaká veľká výzva v podobe zorganizovania 2. pracovného stretnutia medzinárodného projektového tímu. Uskutoční sa v Žiline so zameraním na tému VODA.


       Kitašová K., Bebčáková Z.


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk