DOD 2016
   Hlavná stránka » Akcie » Deň otvorených dverí » DOD 2016

DOD 2016


       Tohtoročný DOD na Gymnáziu Hlinská sa uskutočnil dňa 07.12.2016 v priestoroch školy. 256 návštevníkov zo základných škôl žilinského a trenčianskeho kraja sa zúčastnilo otvorených vyučovacích hodín a interaktívnych workshopov zameraných na precvičenie a overenie jazykových, matematických, prírodovedných, či športových zručností.

       Záujemcovia o štúdium si prezreli priestory školy, práce žiakov, didaktickú techniku a učebné pomôcky, ktoré používame počas vyučovania. Vedenie školy spoločne s vedúcimi predmetových komisií poskytli základné informácie o prijímacom konaní, školskom vzdelávacom programe a aktivitách školy.

V školskom roku 2017/2018 ponúkame štúdium pre 106 žiakov v dvoch typoch učebného plánu:
       1. typ - všeobecné gymnaziálne štúdium s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka
       2. typ - všeobecné gymnaziálne štúdium

       Naše poďakovanie patrí všetkým pedagogickým zamestnancom a žiakom školy, ktorí sprevádzali záujemcov o štúdium počas Dňa otvorených dverí.

       Kitašová K.


fotogaléria



Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk