Hlinská bez hraníc
   Hlavná stránka » Akcie » Hlinská bez hraníc

Hlinská bez hraníc


       Projekt s názvom "Hlinská bez hraníc" prebiehal na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline od mája do októbra 2016. Jeho hlavným cieľom bolo prostredníctvom zrealizovaných aktivít a s využitím inovatívnych metód a foriem práce s mladou generáciou prispieť k formovaniu pozitívneho vzťahu k rodnej krajine ale aj členským štátom EÚ, zapojiť do realizácie aktivít žiakov, učiteľov a rodičov školy a vytvoriť priestor v školskom átriu na realizáciu aktivít v exteriéroch školy. Na splnenie zadefinovaných cieľov sme využili činnosti, ktoré súviseli s výchovno-vzdelávacím procesom ako aj s úpravou vonkajších priestorov (átria).
       K realizovaným aktivitám patrili Olympijské hry na Gymze - celodenné športové aktivity pre žiakov a učiteľov nášho gymnázia zorganizované v spolupráci s Olympijským klubom v Žiline. Spolupatričnosť učiteľov a žiakov sa naplno prejavila v záverečnej disciplíne – preťahovanie lanom, kde sa duch školy ukázal v neskutočnej sile. Tým, ktorým sa darilo najviac, boli odmenení vecnými cenami. V októbri 2016 sa uskutočnila celoškolská akcia Eurodeň - workshopy pre rodičov, žiakov a učiteľov. Triedne kolektívy I. až IV. ročníka pripravili prezentácie obľúbených kníh, tvorby výnimočných európskych spisovateľov, ale aj ľudových rozprávok. Vďaka novozakúpeným exteriérovým lavičkám do školského átria vznikol priestor na rôzne školské i mimoškolské akcie a do budúcnosti i vyučovacie hodiny v prírode, mimoškolskú činnosť a v neposlednom rade i relax.
       Zadefinované úlohy sme riešili s finančnou podporou Nadácie J&T a podporou OZ RZ pri Gymnáziu Hlinská v Žiline. Získané finančné prostriedky sme použili na nákup lavičiek do školského átria, nákup odmien a realizáciu celoškolských akcií Olympijské hry na Hlinskej a Eurodeň .

       Kitašová K.


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk