Stretnutie s Henrykom Sienkiewiczom
   Hlavná stránka » Predmety » Slovenský jazyk a literatúra » Stretnutie s Henrykom Sienkiewiczom

Stretnutie s Henrykom Sienkiewiczom


       Dňa 11.novembra 2016 sme sa my, študenti 4.ročníka seminára zo slovenského jazyka a literatúry a tiež vybraní žiaci prvého ročníka našej školy, zúčastnili na prednáške na tému Rok Henryka Sienkiewicza – pocta k 100.výročiu smrti, ktorá sa konala v Krajskej knižnici v Žiline pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s občianskym združením Polonus v Žiline.

       Témou prednášky a následnej besedy bol život a tvorba poľského spisovateľa Henryka Sienkiewicza, ktorého sté výročie úmrtia si pripomíname práve v tomto roku . Prednášajúcim bol známy historik a muzeológ Jacek Cwetler, ktorý sa zaoberá aj životom a literárnou tvorbou nositeľa Nobelovej ceny za celoživotné dielo – Henryka Sienkiewicza. Cieľom prednášky bolo oboznámenie poslucháčov so životom H.Sienkiewicza a jeho literárnou tvorbou, ktorá je známa po celom svete. Odborná prednáška a beseda nám umožnili spoznať výnimočnú osobnosť svetovej literatúry, s tvorbou ktorej sa už nestretávame ako žiaci, ale ktorá nás môže obohatiť nielen svojimi myšlienkami v literárnych dielach, ale aj výnimočnými charakterovými vlastnosťami a životným osudom. Na pohrebe H.Sienkiewicza sa v roku 1916 stretli významní predstavitelia krajín, bojujúcich v 1.svetovej vojne proti sebe. Tým, že spoločne vzdali hold tomuto velikánovi svetovej literatúry, akoby priznali zbytočnosť vzájomných konfliktov a význam skutočných hodnôt, ktorými sú zmysluplný ľudský život, vzájomná úcta a priateľstvo medzi ľuďmi. A to je odkaz aktuálny v každej dobe.

       M.Matušíková, IV.D


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk