Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
   Hlavná stránka » Predmety » Slovenský jazyk a literatúra » Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry


       V tomto školskom roku talentovaní žiaci nášho gymnázia opäť súťažili v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa konalo 16.11.2016. Svoje vedomosti z materinského jazyka a literatúry a zručnosti práce s vecným a umeleckým textom si porovnali žiaci všetkých ročníkov v dvoch kategóriách, v kategórii A (žiaci 3. a 4.ročníka) a kategórii B (žiaci 1. a 2.ročníka). Takmer všetci súťažiaci preukázali výborné vedomosti a zručnosti práce s textom a stali sa úspešnými riešiteľmi Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Tí najlepší boli ocenení vecnými odmenami a budú nás reprezentovať na krajskom kole OSJL.

Kategória B Kategória A
1.miesto Ján Barčiak, I.A
2.-3.miesto Kristína Hodásová, II.A
2.-3.miesto Romana Poprocká, II.A
1.miesto neudelené
2.miesto Silvia Krúpová, III.A
3.miesto Michaela Knapcová, IV.E


Všetkým súťažiacim blahoželáme k výborným výsledkom a víťazom držíme palce v ďalšom kole!

       L. Štalmachová


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk