POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA
   Hlavná stránka » Škola » Združenie rodičov školy » POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA

POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA
NA HLINSKEJ 29 V ŽILINE


Vážení rodičia,

       pozývame Vás v mene výboru Rodičovského združenia pri Gymnáziu na Hlinskej 29 v Žiline a v mene vedenia školy na schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 13. decembra 2016 (utorok) v priestoroch školy. Začiatok je pre I. ročník o 17.00 hod. , pre II.-IV. ročník o 17.15 hod.



V programe schôdzí sú :
  • aktuálne informácie o prospechu, dochádzke a správaní žiakov,
  • konzultácie s vyučujúcimi,
  • informácie o výbere voliteľných predmetov (III. ročník ),
  • informácie o DSD skúškach, maturitných skúškach, lyžiarskom kurze,
  • pripravovaných akciách školy a pod.

Rovnako Vás srdečne pozývame na Vianočné trhy, ktoré sa konajú dňa 13. decembra 2016 v priestoroch školy.

Tešíme sa na stretnutie s Vami počas schôdzí rodičovského združenia ale i na Vianočných trhoch.




V Žiline 29. novembra 2016

predseda Rodičovského združenia
riaditeľka školy


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk