Odborný seminár „Tvoja budúcnosť v strojárstve“
   Hlavná stránka » Škola » Ocenenia a poďakovania » Odborný seminár „Tvoja budúcnosť v strojárstve“

Odborný seminár „Tvoja budúcnosť v strojárstve“
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity


       Na pôde Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline, v aule DATALAN, konal sa dňa 15. novembra 2016 odborný seminár na tému Tvoja budúcnosť v strojárstve. Seminára sa zúčastnili aj žiaci nášho gymnázia. Iniciátorom seminára a partnerom podujatia bola spoločnosť KINEX BEARINGS, a. s., ktorá si v tomto roku pripomína 110. výročie založenia. Odborným garantom podujatia bola Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v spolupráci so školami zo Žilinského samosprávneho kraja.
       Záštitu nad podujatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Odborný seminár otvoril zástupca ministerstva Ing. Róbert Szabó, PhD., riaditeľ odboru implementácie štátnej politiky, európskych a medzinárodných iniciatív výskumu a vývoja sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR. V ústrednom programe i v panelovej diskusii ďalej, okrem iných, vystúpili: Ing. Jaroslav Holeček, PhD., výkonný viceprezident Zväzu automobilového priemyslu, prof. Dr. Ing. Milan Sága, dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity a Ing. Igor Kováč, PhD., generálny riaditeľ KINEX BEARINGS, a. s., ako aj viacerí riaditelia stredných všeobecných a odborných strojárskych škôl v regióne.
       Odborný seminár bol určený študentom stredných a vysokých škôl s cieľom podporiť ich záujem o výber štúdia strojárskeho zamerania a poukázať na dôležitosť strojárstva v Slovenskej republike. Účastníci sa v rámci podujatia mali možnosť oboznámiť s ukážkami inovácií v strojárstve, úspechmi a možnosťami pracovného uplatnenia vo vybranom podnikateľskom prostredí.


Ďakovný list


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk