Plavecká štafeta - Dni nádeje 2016
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Plavecká štafeta - Dni nádeje 2016

Plavecká štafeta - Dni nádeje 2016


       Nadácia LÚČ v Žiline organizovala už XXII. ročník celoslovenskej akcie, zameranej na sociálno-patologické javy v spoločnosti s názvom „D N I N Á D E J E 2016“. Akcia sa konala od 17. 10. do 21. 10. 2016 v Žiline.
       Hlavnou úlohou „Dní nádeje“ je prevencia realizovaná besedami, prednáškami, športovými súťažami, divadelnými predstaveniami, vernisážou výtvarných prác, prezentáciou literárnych prác, workshopmi zameranými na prácu s deťmi, „Oskarom nádeje“ a záverečným galavečerom za účasti odbornej verejnosti a popredných umelcov.
       Tak ako každý rok sme sa aj my ako škola zapojili do športovej súťaže „Plavecká štafeta Dni nádeje“. Našu výpravu tvorili: Adam Čvirik, Martin Janota, Samuel Hruška, Alexandra Závadská, NicoleTopitzerová, Miroslava Janíčková, Natália Markovičová a Tomáš Habrún.
       Žiakom sa podarilo výborne reprezentovať našu školu nielen kvalitnými športovými výkonmi, ale aj výbornou náladou, fair play a zanietenosťou pre danú vec.Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu a osobitne gratulujeme Nicole Topitzerovej za 2.miesto a Natálii Markovičovej za 3.miesto.Blahoželáme!

       PaedDr. Žaneta Kubáňová
       PK TSV


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk