Vzácny hosť na GYMZE
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Jazykový diplom DSD » Vzácny hosť na GYMZE

Vzácny hosť na GYMZE


Stretnutie s veľvyslancom SRN Joachimom Bleickerom so študentami Gymnázia na Hlinskej ulici v Žiline


       Dňa 8.11. 2016 sa našej škole Gymnáziu Hlinská dostalo veľkej cti privítať vzácneho hosťa pochádzajúceho zo zahraničia, no pôsobiaceho na Slovensku, nemeckého veľvyslanca, pána Joachima Bleickera.
       Jeho návšteva na našom gymnáziu sa niesla v duchu diskusie o aktuálnych témach, názoroch na jednotlivé udalosti, ktoré hýbu svetom a pokladajú sa dnes za súčasť každodenného života.
       Na úvod sa pánovi veľvyslancovi naskytla možnosť dozvedieť sa o našej škole veľa zaujímavých informácií formou prezentácie, v rámci nej sa oboznámil s úspechmi školy a jej žiakov, zážitkami a školskými podujatiami. Aj žiaci z tried so zameraním na rozšírenú výuku nemeckého jazyka mali možnosť preukázať svoje kvality v nemeckom jazyku, tiež vo forme prezentácie. Prezentovať svoje myšlienky pred rodeným Nemcom, a takou dôležitou osobnosťou, bola naozaj veľká výzva i cenná skúsenosť. Študenti však nesklamali, pretože účastníci diskusie boli žiaci, ktorí sa zdokonaľujú v nemeckom jazyku a pripravujú sa na DSD skúšku (Sprachdiplom DSD).
       Pán veľvyslanec nás vo svojom prejave oboznámil s aktivitami veľvyslanectva na Slovensku. Rozsiahly prehľad a zaujímavé skúsenosti využil v rámci diskusie pri odpovedaní na rozmanité otázky žiakov. Žiakov zaujala aj možnosť štúdia na vysokej škole v SRN, podľa informácií sa štatistika návštevnosti vysokých škôl študentov zo zahraničia v Nemecku pohybuje okolo 15 – 20 %, čo tiež svedčí o kvalite vzdelania v Nemeckej republike.
       Stretnutie študentov s pánom veľvyslancom prebiehalo vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére. Jeho návšteva nám priniesla nový pohľad a nové názory na dnešnú situáciu vo svete a množstvo užitočných informácií.

       Petra Kamenská III.A


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk