Zoznam voliteľných predmetov pre štvrtý ročník v školskom roku 2017/2018
   Hlavná stránka » Predmety » Zoznam voliteľných predmetov pre štvrtý ročník v školskom roku 2017/2018

Zoznam voliteľných predmetov pre štvrtý ročník v školskom roku 2017/2018

Názov
Seminár zo slovenského jazyka
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry
Literárny seminár
Vybrané kapitoly z literatúry
Konverzácia v anglickom jazyku
Konverzácia v nemeckom jazyku
Konverzácia v ruskom jazyku
Konverzácia vo francúzskom jazyku
Seminár z dejepisu
Seminár z občianskej náuky
Seminár z ekonomiky
Dejiny umenia
Seminár z matematiky
Cvičenia z matematiky
Matematika v príkladoch
Vybrané kapitoly z matematiky
Seminár z informatiky
Cvičenia z informatiky
Seminár z programovania
Cvičenia z programovania
Seminár z fyziky
Vybrané kapitoly z fyziky
Príroda v experimentoch
Seminár z chémie
Seminár z biológie
Chémia a biológia v príkladoch
Seminár z geografie
Človek a jeho ochrana
Seminár zo psychológieGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk