Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
   Hlavná stránka » Akcie » Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
       V prípade záujmu študentov sa môže na našej škole začať program s názvom Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE). Je to rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je postavená na štyroch kľúčových oblastiach, do ktorých sa mladí ľudia zapájajú: rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia. Všetky oblasti majú tri úrovne náročnosti, od bronzovej, striebornej až po zlatú. Za dosiahnutie každej z nich je mladý človek ocenený a motivovaný k ďalšiemu rozvoju. Hlavná podmienka zapojenia sa do programu je vek 14 až 24 rokov. Dve hlavné podmienky absolvovania sú zapojiť sa aspoň hodinu týždenne do zvolených aktivít vo všetkých 4 oblastiach programu a splniť si individuálne ciele pre každú oblasť programu.

       S programom sú spojené aj symbolické poplatky, ktoré si hradí študent sám, tieto poplatky budú použité na chod programu. Bronzová úroveň: 4 € na mesiac (6 mesiacov), Strieborná úroveň: 3,5 € na mesiac (12 mesiacov alebo 6 mesiacov ak účastník pokračuje z bronzovej úrovne), Zlatá úroveň: 3 € na mesiac (18 mesiacov alebo 12 mesiacov ak účastník pokračuje zo striebornej úrovne).

       Po úspešnom zvládnutí jednej z úrovní programu absolventov čaká cena v podobe certifikátu a odznaku platných po celom svete. Odovzdávanie cien má slávnostný charakter. Na poslednom udeľovaní ocenení boli prítomní pán prezident Andrej Kiska a veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku Andrew John Garth. Významná je možnosť uplatnenia certifikátu v rámci prijímacieho konania na niektoré zo svetových univerzít. Úspešné zvládnutie programu môže taktiež zaujať budúceho zamestnávateľa, vzhľadom na to, že samotný certifikát je dokladom poctivej práce na rozvoji vlastných kompetencií. Zamestnávatelia priamo v Británii uznávajú DofE ako jednu z najdôležitejších mimoškolských aktivít.

       Pre viac informácií kontaktujte Mgr. Mareka Zadňana osobne v kabinete č.48, alebo na mail zadnan@gymza.sk.Viac informácií o programe sa dozviete aj na web stránke dofe.sk

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk