Pedagogickí pracovníci 2015/16
   Hlavná stránka » Škola » Pedagogickí pracovníci » Pedagogickí pracovníci 2015/16

Pedagogickí pracovníci 2015/16


      
Mgr. Alena Strýčková
riaditeľka školy slovenský jazyk, umenie a kultúra stryckovagymza.sk
astryckovagymza.sk
 
PaedDr. Katarína Kitašová
zástupkyňa riaditeľa školy biológia, chémia kitasovagymza.sk
 
Mgr. Marek Vaňko
zástupca riaditeľa školy fyzika, informatika vankogymza.sk
mvankogymza.sk
 
PaedDr. Antónia Bartošová
  matematika, geografia bartosovagymza.sk
 
Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.
vedúca PK TSV telesná výchova, etická výchova bebcakovagymza.sk
 
PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
vedúca PK MAT, FYZ matematika, fyzika bednarovagymza.sk
 
Mgr. Anna Blunárová
  nemecký jazyk, slovenský jazyk blunarovagymza.sk
 
Mgr. Katarína Červencová
koordinátor ŽŠR slovenský jazyk, psychológia cervencovagymza.sk
 
RNDr. Ľubomír Červený
koordinátor web stránky fyzika, informatika cervenygymza.sk
www.cerveny.sk
 
Mgr. Gabriela Čorná
  biológia, geografia cornagymza.sk
 
Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
  občianska náuka, umenie a kultúra durekgymza.sk
 
Mgr. Oľga Fašková
vedúca PK SVP telesná výchova, dejepis faskovagymza.sk
 
Mgr. Andrea Fučíková
koordinátor SOČ nemecký jazyk, etická výchova fucikovagymza.sk
 
Mgr. Ľudovít Gabriš
  náboženská výchova gabrisgymza.sk
 
RNDr. Nataša Gerthofferová
  matematika, informatika gerthofferovagymza.sk
 
Mgr. Tatiana Hiková
  matematika, geografia hikovagymza.sk
thikovagymza.sk
hikova.gymza.sk
 
Mgr. Beáta Jurinová
koordinátor evidencie úrazov telesná výchova jurinovagymza.sk
 
Mgr. Daniela Kavecká
  anglický jazyk kaveckagymza.sk
 
Mgr. Helena Krajčovičová
  slovenský jazyk, občianska náuka krajcovicovagymza.sk
 
PaedDr. Žaneta Kubáňová
vedúca PK BIO, CHE, koordinátor protidrogovej prevencie biológia, telesná výchova kubanovagymza.sk
 
PhDr. Jarmila Kubincová
  dejepis, etická výchova, občianska náuka kubincovagymza.sk
 
RNDr. Janka Kuchareková
vedúca PK GEO matematika, informatika, geografia kucharekovagymza.sk
jkucharekovagymza.sk
 
RNDr. Katarína Laštíková
biológia, chémia lastikovagymza.sk
 
Mgr. Desana Lauková
  slovenský jazyk, anglický jazyk laukovagymza.sk
 
Mgr. Jana Leibiczerová
koordinátor pre environmentálnu výchovu biológia, chémia leibiczerovagymza.sk
 
Mgr. Darina Lešťanová
Kronikár nemecký jazyk, ruský jazyk lestanovagymza.sk
 
Mgr. Zuzana Matišíková
  francúzsky jazyk matisikovagymza.sk
 
Mgr. Katarína Mesarčová
anglický jazyk surovcikovagymza.sk
 
Mgr. Ľubica Pappová
  nemecký jazyk, ruský jazyk papovagymza.sk
 
Mgr. Ľudmila Potočáková
  matematika potocakovagymza.sk
lpotocakovagymza.sk
 
Mgr. Ema Rančáková
vedúca PK INF informatika, geografia rancakovagymza.sk
 
PaedDr. Katarína Sádecká
  slovenský jazyk, občianska náuka katkasadeckacentrum.sk
 
Armin Stenger
  nemecký jazyk stengergymza.sk
 
Mgr. Lenka Štalmachová
vedúca PK SJL slovenský jazyk, dejepis stalmachovagymza.sk
 
Mgr. Michal Šutek
správca siete informatika sutekgymza.sk
 
Mgr. Mária Teniaková
  francúzsky jazyk, anglický jazyk teniakovagymza.sk
 
Mgr. Anna Trenčanová
  anglický jazyk trencanovagymza.sk
 
Ing. Jarmila Turoňová
výchovná poradkyňa biológia, chémia turonovagymza.sk
jarmilaturonova.sk
 
Mgr. Marek Zadňan
  anglický jazyk, dejepis zadnangymza.sk
 
Mgr. Zuzana Zajacová
vedúca PK cudzích jazykov anglický jazyk, nemecký jazyk zajacovagymza.sk
 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk