Jubilejný 50. ročník Biologickej olympiády sme oslávili úspechmi našich žiakov
   Hlavná stránka » Predmety » Biológia » Akcie a súťaže » Jubilejný 50. ročník Biologickej olympiády sme oslávili úspechmi našich žiakov

Jubilejný 50. ročník Biologickej olympiády sme oslávili úspechmi našich žiakov


       Keď sa skĺbi záujem o biológiu s výtvarným talentom a prezentačnými zručnosťami, úspech sa dostaví. To môžeme tvrdiť o Pavlovi Kováčikovi a Filipovi Skuteckom, obidvaja žiaci III.C triedy, na základe ich výsledkov, ktoré dosiahli v krajskom a celoštátnom kole 50. ročníka Biologickej olympiády.

       Obidvaja súťažili v najvyššej kategórii – v kategórii A, v projektovej časti (poster vytvorený na základe zadaných kritérií a jeho obhajoba pred odbornou porotou za pomoci prezentácie). Pavol Kováčik si pripravil projekt o živote ary araruny, ktorej odchovu a výchove sa už dlhodobejšie venuje a po obsadení druhého miesta v krajskom kole BIO, postúpil do celoštátneho kola, kde sa stal úspešným riešiteľom. Filip Skutecký sa s projektom o pstruhovi potočnom, o problémoch súvisiacich s chovom týchto rýb a o ich úžitku umiestnil na treťom mieste v krajskom kole.

       Obidvom študentom gratulujeme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a veríme, že sa podobných súťaží zúčastnia aj v budúcnosti.

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk