Úspech na Behu olympijského dňa 2016
   Hlavná stránka » Akcie » Úspech na Behu olympijského dňa 2016

Úspech na Behu olympijského dňa 2016


       Dňa 21. 6. 2016 sa konal v Žiline „Beh olympijského dňa“, ktorého usporiadateľom bol Olympijský klub Žilina a Ústav telesnej výchovy ŽU. Medzi zúčastnenými žiakmi nechýbali ani naši študenti, ktorí sa umiestnili nasledovne:

V kategórii dorastenky (ročník 1999 – 2000)
1. miesto Alexandra Závadská
7. miesto Natália Zelenayová

Dorastenci (ročník 1999 – 2000)
2. miesto Andrej Gerbel

4. miesto Michal Frnčo
5. miesto Norbert Konárik

Staršie dorastenky (ročník 1996 – 1998)
2. miesto Sára Klinovská
3. miesto Barbora Štrajcherová

4. miesto Lucia Remišová
5. miesto Martina Dorčíková

Všetkých zúčastneným žiakom blahoželáme ku krásnym výkonom a zároveň im patrí poďakovanie za reprezentáciu našej školy.


Za PK TSV Mgr. Beáta Jurinová
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk