Po roku sme opäť najlepší
   Hlavná stránka » Akcie » Zelená škola » Po roku sme opäť najlepší

Po roku sme opäť najlepší


       Tak ako sme sa mohli pochváliť úspechmi v environmentálnej oblasti v závere minulého školského roku, tak to môžeme teraz opäť zopakovať.
  1. Podarilo sa nám umiestniť medzi piatimi najkreatívnejšími školami v rámci Dní Zelených škôl. Sme jedinou ocenenou „zelenou“ strednou školou v rámci Slovenska a úspech nás teší o to viac, že sme prvenstvo získali druhý rok za sebou. Poďakovanie za tento úspech patrí všetkým členom Kolégia Zelenej školy, ktorí aprílové aktivity pri príležitosti Dňa Zeme naplánovali, pripravili a často ich priamo v triedach aj realizovali. Zároveň ďakujeme všetkým kreatívnym žiakom a vyučujúcim, ktorí sa na realizácii aktivít zameraných na Jedlú zmenu (ako napr. bábkové divadlo pre deti z materskej škôlky, premietanie žiackych filmov pre hostí zo základnej školy, sadenie viniča, globálne varenie, príprava environmentálne vhodných jednoduchých pokrmov, príspevky na žiacku vedeckú konferenciu, počítanie ekostopy, otvorený list spoločnosti Sedita,....) podieľali významnou mierou.

  2. Opäť sme pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5.6.) získali certifikát Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorý potvrdzuje, že sme školou s najnižšou ekologickou stopu na území nášho kraja. Tohtoročný certifikát získalo spolu 41 škôl z 821 registrovaných škôl v rámci Slovenska.

  3. V budúcom školskom roku budeme opäť školou nielen „zelenou“ ale aj Priateľskou k deťom. Spoločne sa nám podarilo splniť medzinárodne platné kritériá programu Slovenského výboru UNICEF, ktoré nás oprávňujú k používaniu tohto označenia.


       ĎAKUJEME!


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk