Prehľad o triedach v šk. roku 2015/16
   Hlavná stránka » Triedy » Prehľad o triedach v šk. roku 2015/16

Prehľad o triedach v šk. roku 2015/16


Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Úroveň CJ Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
I.A 30 8 22 všeobecné NEJ/ANJ

p.Bednárová

p.Lauková

p.Bednárová

I.B 30 12 18 všeobecné ANJ/NEJ/FRJ

p.Fašková

p.Zadňan

I.C 29 17 12 všeobecné ANJ/RUJ

p.Červený

p.Trenčanová

I.D 31 16 15 všeobecné ANJ/NEJ

p.Kubáňová

p.Teniaková

v zahraničí 1 1 0
1.ročník 121 54 67
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Úroveň CJ Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
II.A 29 7 22 všeobecné NEJ/ANJ P P

p.Sádecká

p.Lauková

p. Potočáková

II.B 30 8 22 všeobecné ANJ/NEJ/FRJ P P Z

p.Rančáková

p.Bebčáková

II.C 29 16 13 všeobecné ANJ/NEJ P Z/P

p.Potočáková

p.Pappová

II.D 26 9 17 všeobecné ANJ/NEJ/RUJ P P Z

p.Mesarčová

p.Kubincová

v zahraničí 1 0 1
2.ročník 115 40 75
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Úroveň CJ Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
III.A 28 4 24 všeobecné NEJ/ANJ P P

p. Zajacová

p.Blunárová

p. Gerthofferová

III.B 25 11 14 všeobecné ANJ/NEJ/FRJ P P Z

p. Gerthofferová

p.Kavecká

III.C 22 10 12 všeobecné ANJ/RUJ P Z

p. Jurinová

p.Šutek

III.D 24 16 8 všeobecné ANJ/NEJ P P

p. Štalmachová

p.Ďurek

III.E 25 14 11 všeobecné ANJ/NEJ P P

p. Leibiczerová

p.Hiková

v zahraničí 2 1 1
3.ročník 126 56 70
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Úroveň CJ Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
IV.A 25 7 18 všeobecné NEJ/ANJ P Z/P

p. Fučíková

p.Trenčanová

p. Bartošová

IV.B 19 5 14 všeobecné ANJ/FRJ P Z

p. Bartošová

p.Krajčovičová

IV.C 29 13 16 všeobecné ANJ/NEJ P Z

p. Laštíková

p.Turoňová

IV.D 22 8 14 všeobecné ANJ/RUJ P Z

p. Kucháreková

p.Lešťanová

IV.E 30 9 21 všeobecné ANJ/NEJ/RUJ P P Z

p. Čorná

p.Červencová

v zahraničí 0 0 0
4.ročník 125 42 83
 
celkom 487 192 295Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk