Prednáškový blok „Finančná gramotnosť“ na UNIZE
   Hlavná stránka » Akcie » Prednáškový blok „Finančná gramotnosť“ na UNIZE

Prednáškový blok „Finančná gramotnosť“ na UNIZE


       Dňa 23. 6. 2016 sa triedy II. A a II. B zúčastnili zaujímavého prednáškového bloku Katedry ekonomiky na Žilinskej univerzite.

       V prvom bloku prednášok, ktoré boli tematicky zamerané na: „Finančnú gramotnosť“ a „Spotrebiteľskú gramotnosť“, sa študenti oboznámili so základnými pojmami, ako napr. čo všetko zahŕňa finančná gramotnosť, ale zaujímavosťou pre nich určite bolo pochopiť aj rozdiel medzi exekúciou a oddlžením, keď sa človek dostane do krízovej situácie a čo je v takom prípade vhodné podniknúť. Taktiež prednášajúca spresnila pojmy ako napr. inflácia, debetná a kreditná karta, a pod.

       Po prestávke pokračoval blok prednáškami: „Etický rozmer reklamy“ a „Využitie sociálnych sietí na propagáciu organizácie (podniku)“, čo bolo žiakom veľmi blízke. Zistili, že reklama a marketing majú veľa spôsobov, ako zmanipulovať spotrebiteľa a treba si dávať veľký pozor na to, čo kupujeme. Študentov tiež zaujala kauza „šmejdi“, ktorá bola zameraná na najcitlivejšiu vekovú kategóriu – seniorov, ktorí podľahli akciovým výletom a kupovali výrobky pod nátlakom predávajúceho. V bloku o sociálnych sieťach mali študenti jasno a nemali problém komunikovať s prednášajúcou o danej problematike.

       V poslednom bloku nasledovali prednášky – „Psychológia v praxi manažéra“, kde si žiaci pomocou jednoduchého dotazníka urobili vlastný psychologický profil a mohli zistiť, či by boli vhodnými kandidátmi na manažérov, príp. aké svoje vlastnosti by mali posilniť, ak by sa týmto smerom chceli orientovať. Posledná prednáška bola venovaná téme: „Peniaze a zlato“, kde nás prednášajúci oboznámil so základnými pojmami, ako sú peniaze, zlato, platidlo, unca a ich vývoj a hodnota v čase.

       V závere prednášok mohli študenti formou kvízu ukázať, čo si z prednášok odniesli. Ani naša škola sa nenechala zahanbiť a odniesla si zaujímavé vecné ceny. Z univerzitnej pôdy sme všetci odchádzali obohatení o nové poznatky a zaujímavé postrehy. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa takejto akcie.

       Trieda II.A, II.B


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk