Prehľad o triedach v šk. roku 2014/15
   Hlavná stránka » Triedy » Prehľad o triedach v šk. roku 2014/15

Prehľad o triedach v šk. roku 2014/15


Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Úroveň CJ Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
I.A 30 7 23 všeobecné NEJ/ANJ P P

p.Sádecká

p.Kavecká

p. Potočáková

I.B 30 8 22 všeobecné ANJ/NEJ/FRJ P P Z

p.Rančáková

p.Červený

I.C 28 15 13 všeobecné ANJ/NEJ P Z/P

p.Potočáková

p.Lešťanová

I.D 30 11 19 všeobecné ANJ/NEJ/RUJ P P Z

p.Surovčíková

p.Bednárová

v zahraničí 0 0 0
1.ročník 118 41 71
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Úroveň CJ Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
II.A 27 4 23 všeobecné NEJ/ANJ P P

p. Zajacová

p.Turoňová

p. Gerthofferová

II.B 26 11 15 všeobecné ANJ/NEJ/FRJ P P Z

p. Gerthofferová

p.Matišíková

II.C 23 10 13 všeobecné ANJ/RUJ P Z

p. Jurinová

p.Teniaková

II.D 27 18 9 všeobecné ANJ/NEJ P P

p. Štalmachová

p.Fašková

II.E 25 14 11 všeobecné ANJ/NEJ P P

p. Leibiczerová

p.Hiková

v zahraničí 1 0 1
2.ročník 129 57 72
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Úroveň CJ Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
III.A 25 7 18 všeobecné NEJ/ANJ P Z/P

p. Fučíková

p.Šutek

p. Bartošová

III.B 19 5 14 všeobecné ANJ/FRJ P Z

p. Bartošová

p.Krajčovičová

III.C 28 12 16 všeobecné ANJ/NEJ P Z

p. Laštíková

p. Zadňan

III.D 22 8 14 všeobecné ANJ/RUJ P Z

p. Kucháreková

p.Pagáčová

III.E 29 9 20 všeobecné ANJ/NEJ/RUJ P P Z

p. Čorná

p. Ďurek

v zahraničí 1 0 1
3.ročník 124 41 83
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Úroveň CJ Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
IV.A 22 9 13 všeobecné NEJ/ANJ P Z/P

p. Blunárová

p.Bebčáková

p. Kubincová

IV.B 28 10 18 všeobecné ANJ/NEJ/FRJ P Z Z

p. Kubincová

p. Trenčanová

IV.C 28 10 18 všeobecné ANJ/NEJ/FRJ P Z Z

p. Červencová

p.Lauková

IV.D 25 18 7 všeobecné ANJ/NEJ/RUJ P Z Z

p. Mudrík

p.Sklenárová

IV.E 28 16 12 všeobecné ANJ/NEJ P/Z P/Z

p. Kubáňová

p.Mešková

v zahraničí 0 0 0
4.ročník 131 63 68
 
celkom 502 202 300Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk