Beh do Strečnianskych hradných schodov 2016
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Beh do Strečnianskych hradných schodov 2016

Beh do Strečnianskych hradných schodov 2016


       Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity v spolupráci s Olympijským klubom Žilina, Považským múzeom v Žiline a obcou Strečno usporiadal dňa 26. 5. 2016 Beh do Strečnianskych hradných schodov. Úlohou súťažiacich bolo vybehnúť 151 schodov a zdolať prevýšenie 144 m. Tak ako to bolo predchádzajúce roky, aj tento rok bola účasť na podujatí vysoká a na štart sa postavilo 302 účastníkov. Na tomto krásnom, ale prevýšením náročnom behu sa zúčastnili aj naši študenti, z ktorých najlepšie zabehli:
  • Martin Opial z II.A triedy 5. miesto (kategória chlapci 1997-1999, 31 súťažiacich)
  • Matej Merešš z II.D triedy 7. miesto (kategória chlapci 1997-1999, 31 súťažiacich)
  • Kristína Stískalová z II.A triedy 9. miesto (kategória dievčatá 1997-1999, 18 súťažiacich)

Behu do schodov sa ďalej zúčastnili: Ivana Štrauchová, Petra Šimašeková, Katarína Michútová, Dorota Romanová, Boris Lenárt, Miloš Lonc, Roman Melo.
Všetkým „bežiacim“ ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

Za PK TSV Mgr. Beáta Jurinová

Fotogaléria z behu UNIZA: http://utv.uniza.sk/?page_id=3482
LINK TV SEVERKA – Správa: https://www.youtube.com/watch?v=xLv3eapJrDg


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk