Olympizmus on line
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Olympizmus on line

Olympizmus on line
       V rámci olympijského roka sa naša škola zapojila do náročnej medzinárodnej on line vedomostnej súťaže o Olympizme, ktorej vyhlasovateľom bola Slovenská a Maďarská olympijská akadémia. Súťaže sme sa zúčastnili ako jediná škola zo Žiliny a v piatich kolách (prvé nebodované) sme z možných 207 bodov dosiahli 180, čo v konečnom poradí znamenalo krásnu 14. priečku spomedzi 29 prihlásených stredných škôl zo Slovenska a Maďarska. Najlepšie sme si viedli v 2. a 3. kole, kde nás naše bodové skóre posunulo tesne pod víťazov – na 2. miesto. Aj keď sme ako družstvo (Martin Šimala, Martin Pelčák, Martina Synáková 3. C, Natália Čepelová 3.B , Ivana Strauchová 2.B, Dominik Hrtánek 1.B ) nedosiahli na stupienok najvyšší, každý jeden člen nášho tímu bojovne reprezentoval školu a dokázal , že sa vie orientovať v olympijskom dianí, s vytýčeným cieľom do budúcnosti - siahnuť ešte na vyššiu métu.

       Do on line vedomostnej súťaže o Olympizme sme sa zapojili aj v rámci celonárodného projektu SOV „ Štafeta Rio 2016„ . Do súťaže sa zapojilo 49 družstiev SŠ zo Slovenska , ktoré zápolili medzi sebou v štyroch kolách . Družstvo našej školy ( Dominik Hrtánek, Natália Dudoňová I.B , Ema Šimalová I.C, Alexandra Závodská I.A ) úspešne svojimi vedomosťami o olympizme reprezentovali našu školu, za čo im patrí poďakovanie nielen od nás, ale aj od Slovenského olympijského výboru.

       Za PK TSV Mgr. Oľga Fašková

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk