Výlet do Ekocentra v Zázrivej
   Hlavná stránka » Akcie » Výlet do Ekocentra v Zázrivej

Výlet do Ekocentra v Zázrivej


       V mene Gymnázia Hlinská 29 by som sa chcela poďakovať Nadácii Green Foundation, že nám sprostredkovala výlet do Ekocentra v Zázrivej (28.4.2016), kde je vytvorená záchranná stanica pre zvieratá. Sme veľmi radi, že sme mohli spolupracovať s touto nadáciou a pomôcť vysadiť stromčeky v našom meste (pri našej škole). Za odmenu sme dostali spomínaný výlet.

       Sme šťastní, že nám záchranná stanica sprístupnila svoje priestory, kde sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých a užitočných vecí, ako sa v stanici starajú o choré a poranené zvieratá a ako aj my môžeme pomôcť. Zúčastnili sme sa aj na skvelej prednáške o ranených a hendikepovaných zvieratkách, o ktoré sa v ekocentre starali a dozvedeli sme sa, že ich prvotný zámer bola ochrana orla, ale okolnosti im preniesli do centra rôzne iné divé zvieratá, ktoré tiež potrebovali pomoc.

       Cítili sme sa tam veľmi dobre a odnášame si len príjemné zážitky. Určite sa tešíme na budúcu spoluprácu!

       za kolektív II.C Monika. K.

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk