Študentská vedecká konferencia
   Hlavná stránka » Akcie » Študentská vedecká konferencia

Študentská vedecká konferencia


       Dňa 20.4.2016 sa na Gymnáziu, Hlinská 29, uskutočnila ŠVK. Žiaci školy na ŠVK prezentovali svoje projekty z rôznych prírodovedeckých a humanitných odborov.
       Na tejto konferencii boli zastúpené práce z projektu Zelená škola formou posterov v rámci týždňa realizácie „Jedlá – zmena“. Postermi nás žiaci upozornili na nedostatky a pozitíva potravinárskych výrobkov a ich environmentálny význam pre spoločnosť. Zo záverov prác zúčastnených žiakov vyplýva, že je potrebné chrániť našu Zem pre ďalšie generácie.
       V kategórii poster – Zelená škola boli ocenení títo žiaci.Prvé miesto získala práca Med od M.Synákovej a K.Vysokej. Druhé miesto patrilo L.Havlíkovej a K.Strauszovej s prácou Ortorexia, tretie miesto posteru od L.Matejčíkovej s tematikou virtuálnej vody v potravinách.
       V druhej kategórii prezentácias environmentálnou tematikou patrilo prvé miesto M.Mojskej, K.Milučkej, M.Heřmánkovej a L.Remišovej, druhé miesto patrilo výskumu vody z Rajčianky od S.Brosovej a M.Chodelkovej, tretie miesto palmovému oleju od Z.Talapkovej a J.Zúzika a potravinám GMO od S.Lysekovej, K.Kohútovej a M.Dujčíkovej. Do ŠVK bolo zapojených 14 žiakov.
       Poďakovanie patrí všetkým žiakom za vzornú reprezentáciu svojich prác, za odvahu a za preukázané vedomosti. Vyučujúcim patrí poďakovanie za motiváciu žiakov k samostatnej práci.

RNDr.J.Kucháreková


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk