Liga proti rakovine srdečne ďakuje študentom – dobrovoľníkom
   Hlavná stránka » Akcie » Liga proti rakovine srdečne ďakuje študentom – dobrovoľníkom

Liga proti rakovine srdečne ďakuje študentom – dobrovoľníkom


       Už po dvadsiaty raz sa na Slovensku uskutočnila zbierka na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Počas predchádzajúcich devätnástich ročníkov sa vyzbierala suma 10 179 094,13€ a takmer od začiatku sa aktívne do kampane zapájali aj študenti a zamestnanci našej školy. V piatok 15. 4. 2016 sa šestnástim druhákom a tretiakom nášho gymnázia podarilo vyzbierať pre Ligu proti rakovine 1 585,54 €. Aj vďaka ich ochote, entuziazmu a príjemnému vystupovaniu bude môcť byť naďalej napríklad podporované: výskum v oblasti liečby a diagnostiky rakoviny, vybavenie zdravotníckych zariadení, poradenstvo, fungovanie Centier pomoci, osveta, prevencia či vzdelávanie v oblasti o vlastné zdravie.

       Pred zoznamom našich dobrovoľníkov pripájame aj veľké poďakovanie všetkým prispievateľom.

  • II.B Lucia Havlíková, Katarína Strauszová, Ivana Podstavková
  • II.D Nika Hreusová, Barbora Šuríková
  • III.B Michal Brezáni, Filip Vrábeľ
  • III.B Terézia Huljaková, Lucia Sivčáková
  • III.B Katarína Lutišanová, Lenka Vallová
  • III.C Diana Ďurkáčová, Andrea Brezániová
  • III.D Alex Kypus, Marek Hutár, Dávid Grešák- najúspešnejšíGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk