Recitátorské úspechy našich žiakov
   Hlavná stránka » Predmety » Slovenský jazyk a literatúra » Recitátorské úspechy našich žiakov

Recitátorské úspechy našich žiakov


       Ako každý rok, aj tentoraz sa na našej škole uskutočnilo školské kolo už tradičnej súťaže v umeleckom prednese – Hviezdoslavov Kubín. Hoci v posledných rokoch záujem o recitáciu u mladých ľudí klesá, žiaci nášho gymnázia dokázali 11. februára 2016 opak. Súťaže sa tento rok zúčastnilo celkovo 23 študentov, čo je oproti minulému roku potešujúci fakt. A nielen to. Jednotlivé komisie pre poéziu i prózu sa zhodli, že výber ukážok, ako aj ich následný prednes bol na veľmi dobrej úrovni. Dôkazom toho sú aj ďalšie výsledky. Postupujúci žiaci boli úspešní v Regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína, konaného v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline dňa 10. marca 2016, či v súťaži Vansovej Lomnička, realizovanej dňa 14. marca 2016 v Dome Matice slovenskej v Žiline. Napokon, posúďte sami:

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína (11. 02. 2016)

Poézia Próza
1. miesto: Petra Poláková, III. A
2. miesto: Romana Poprocká, I. A
3. miesto: Katarína Michútová, II. A
1. miesto: Katarína Králiková, I. B
2. miesto: Daniel Gurský, III. C
3. miesto: Katarína Milučká, III. ARegionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína (10. 03 2016)

1. miesto (kategória – próza): Katarína Králiková, I. B
Čestné uznanie (kategória – poézia): Petra Poláková, III. A


Vansovej Lomnička (14. 03 2016)

1. miesto (kategória – próza do 25 rokov): Katarína Milučká, III. A


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk