Vyučovanie fyziky
   Hlavná stránka » Predmety » Fyzika » Vyučovanie fyziky

Vyučovanie fyziky


       Pre mnohých žiakov prichádzajúcich zo základnej školy je fyzika „strašiakom“. Na našej škole sme preto v Školskom vzdelávacom programe posilnili jej vyučovanie o 1 hodinu v prvom a jedno hodinu v druhom ročníku. Žiaci tak majú oproti iným školám omnoho viac príležitostí naučiť sa fyziku už na hodine. Majú viac priestoru na počítanie príkladov, ktoré zvyknú potrápiť hlavne prvákov. Ale aj viac priestoru získať hlbšie vedomosti potrebné pre neskoršie štúdium medicínskych alebo technických odborov. Pre lepšiu názornosť preberaných javov vo vyučovaní fyziky používame simulácie fyzikálnych javov, ktoré sú vďaka nášmu učiteľovi RNDr. Ľubomírovi Červenému prístupné aj v slovenčine na stránke http://phet.colorado.edu/sk/ alebo priamo na stránke školy http://www.gymza.sk/default.asp?Category=196 . Žiaci sa tak na hodinách aktívne s využitím školských tabletov alebo notebookov zapájajú do riešenia úloh, môžu vlastným tempom skúmať preberané javy a doma sa k týmto úlohám vrátiť na svojom počítači. Vďaka rozšírenému počtu vyučovacích hodín majú žiaci tiež viac priestoru na vykonanie fyzikálnych experimentov.


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk