Návšteva vyslanca Európskej komisie
   Hlavná stránka » Akcie » Zelená škola » Návšteva vyslanca Európskej komisie

Návšteva vyslanca Európskej komisie


       Utorok 8. marca 2016 bol významný deň pre členov Kolégia Zelenej školy a zároveň pre celú našu školu. Vzhľadom na veľmi dobrú vzájomnú komunikáciu a celoročnú aktívnu prácu v medzinárodnom programe Zelená škola sme boli manažérmi projektu oslovení v súvislosti s prezentáciou našich aktivít pred vyslancom Európskej komisie pánom Alecosom.
       Pán Alecos z Grécka prišiel v sprievode pani tlmočníčky a troch manažérok programu. Zaujímal sa o realizáciu projektu Jedlá zmena a s ním súvisiacich aktivít, keďže sme jednou z deviatich pilotných škôl v rámci Slovenska, ktoré sú do projektu zapojené. Je zameraný na zodpovedné stravovanie a je finančne podporený Európskou úniou. Zodpovedné stravovanie nie je len o zdravej strave a zodpovednosti voči sebe samému. Zaujíma nás aj environmentálna, etická a ekonomická rovina potravín.
       Počas približne dvojhodinovej návštevy sme odpovedali na rôzne zamerané zisťovacie otázky pána vyslanca, poinformovali sme ho o uskutočnených a pripravovaných aktivitách našej školy v projekte a prezentovali sme sa galériou výtvarných prác v priestoroch našej hlavnej chodby.
       Odpovede na otázku, „Ako sme to zvládli?“, ponúkajú spätné väzby zaslané od manažérok projektu:

       Dorota Martincová: „Chcela by som za náš tím poďakovať za veľkú pomoc pri návšteve vyslanca Európskej komisie, ktorý prišiel zhodnotiť, ako pracujeme na projekte. Alecos bol veľmi spokojný a milo prekvapený zo srdečného uvítania, ako aj aktivít, ktoré ste doteraz zvládli. Veľmi si vážime všetko, čo ste pre nás pripravili.“

       Michaela Novisedláková: „Rada by som sa za celý náš tím poďakovala, že ste nás prijali počas monitoringu projektu. Ďakujeme za všetky informácie, že sme mohli nahliadnuť ako projekt u Vás na plno beží. Myslím, že aj Alecos bol príjemné prekvapený po všetkých návštevách, čo všetko ste ako školy dokázali urobiť.“

       Tieto príjemné slová vďaky patria všetkým študentom a vyučujúcim, ktorí participujú na projekte (napr. za vypracovanie krásnych plagátov, EkoKódexu: III.E I.Papánková, M. Knapcová, M. Repčíková, D. Červeňová, B. Zatlukalová, A. Remišová, N. Hrušková, M. Malgotová, III.C – T. Necpalová, III.B – A. Brezáni, III.A B. Bačinská, II.B – L. Havlíková, K. Strauszová, A. Jandzík, I.C – Lucia Matejčíková, Radka Síčová ....) a najmä členom kolégia, ktorí sa na monitorovaní aktívne zúčastnili (I.A – K. Žideková, I.C – E. Moravec, II.A – P. Cibuľová, II.D – B. Lenárt, III.B – A. Brezáni, III.D – S. Klčo, III.E – M. Knapcová, I. Papánková).

       Ďakujeme

       Za kolégium Zelenej školy školský koordinátor

fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk