Zaujímavá beseda ako pokračovanie spolupráce so Školou ochrany prírody vo Varíne
   Hlavná stránka » Akcie » Zaujímavá beseda ako pokračovanie spolupráce so Školou ochrany prírody vo Varíne

Zaujímavá beseda ako pokračovanie spolupráce so Školou ochrany prírody vo Varíne

Močiar? Či miesto, ktoré zadržiava vodu a má veľmi vysokú biodiverzitu?

Bažina? Či lokalita, ktorá je nevyhnutná pre rozmnožovanie mnohých živočíchov?

Nevyužitá zamočená lúka? Či ekosystém, ktorý je svojou produkciou porovnateľný s tropickým pralesom?


       Zamyslieť sa nad podobnými otázkami sa mohli vo štvrtok 18.2.2016 účastníci besedy, ktorá sa uskutočnila na našej škole pri príležitosti Svetového dňa mokradí (2. február). Dvojhodinovú besedu viedla pani Ing. Gabriela Kalašová zo Správy Národného parku Malá Fatra, pričom aktivita bola zorganizovaná v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Školou ochrany prírody vo Varíne.

       Naši študenti mali možnosť rozšíriť si informácie napr. o tom, čo všetko sa zaraďuje medzi mokrade, aké nezameniteľné funkcie majú mokrade v prírode, prečo si zasluhujú našu ochranu, prečo sú ohrozované... Prezentáciou obohatenou o množstvo obrázkov a fotografií si tiež pripomenuli Ramsarský dohovor (dokument, ktorý zaväzuje k ochrane mokradí) a priblížili si niektoré z našich ramsarských lokalít (rieka Orava a jej prítoky, jaskyne Demänovskej doliny, Poiplie, Senné – rybníky ....) a najvýznamnejšie mokrade Národného parku Malá Fatra (ako napr. prírodná rezervácia Šujské rašelinisko, Strečianske meandre Váhu, kde sa vyskytuje aj kráľovná slovenských riek – hlavátka podunajská, plocha Uhoľníky, kde rastie aj naša mäsožravá rastlina rosička okrúhlolistá, brehy riečky Varínky, kde môžeme zazrieť aj nádherného rybárika riečneho či bociana čierneho).


Mokrade Národného parku Malá Fatra:

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk