AMOS 2016
   Hlavná stránka » Akcie » Amos » AMOS 2016

AMOS 2016


Vážení učitelia a študenti!

       V mesiaci marec bude na Gymnáziu Hlinská už po trinásty raz prebiehať hlasovanie o najobľúbenejších pedagógov, ako aj triedy našej školy.
       Aj tento rok máte možnosť hlasovať za svojich učiteľov v nasledujúcich kategóriách:
  • Učiteľ, ktorý je pre mňa najväčšou autoritou
  • Učiteľ, ktorý má moje sympatie
  • Učiteľ, ktorý ma najlepšie smeruje
  • Učiteľ, ktorý má najkreatívnejšie hodiny

Hlasovanie sa spustí od 07. 03. 2016 a potrvá až do 25. 03. 2016, pričom bude prebiehať nasledovne:

1. – 3. ročník – hlasovanie sa uskutoční na hodinách informatiky s príslušnými vyučujúcimi jednotlivých tried, ktorí žiakom rozdajú kódy na hlasovanie.

4. ročník – kódy na hlasovanie dostanú žiaci priamo od triednych učiteľov.

Učitelia – kódy na hlasovanie budú učiteľom zaslané mailom, príp. osobne.

Výsledky prvých troch miest v jednotlivých kategóriách budú zverejnené.


Neváhajte, navštívte stránku amos.gymza.sk a hlasujte!


Vaša ŽŠR


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk