Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testu externej časti MS
   Hlavná stránka ť Maturita ť Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testu externej časti MS

Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testu externej časti MS


   Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testu externej časti MSUkážky vyplňovania odpoveďových hárkov:

          Odpoveďový hárok-slovenský jazyk a literatúra-druh krížik

          Odpoveďový hárok-slovenský jazyk a literatúra-druh pero

          Odpoveďový hárok-cudzí jazyk-druh krížik

          Odpoveďový hárok-cudzí jazyk-druh pero

          Odpoveďový hárok-matematika


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk