15 rokov spojenia hudobného umenia s výchovou a vzdelávaním
   Hlavná stránka » Akcie » Kultúra » 15 rokov spojenia hudobného umenia s výchovou a vzdelávaním

15 rokov spojenia hudobného umenia s výchovou a vzdelávaním


       Novoročný koncert Gymnázia Hlinská v Žiline sa stal neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho života našej školy a už 15 rokov spája priateľov gymnázia a zároveň priaznivcov očarujúcej podmanivej hudby. Spolupráca so Štátnym Komorným orchestrom Žilina každoročne potvrdzuje ľudovú múdrosť - "nielen chlebom je človek živí. " Tóny, vychádzajúce z pod rúk excelentných hudobníkov nenechali ľahostajným žiadneho návštevníka tejto výnimočnej akcie, ktorá nielen obohacuje emocionálnu stránku ľudskej osobnosti, ale pomáha i pri výchove a vzdelávaní mladých ľudí v zmysle etických a humánnych hodnôt.

       Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým návštevníkom za vytvorenie úžasnej atmosféry a za prežitie výnimočného večera, na ktorom sa stretli všetci, ktorí sú viac či menej spojení s Gymnázium Hlinská, školou, ktorá svojou školskou a mimoškolskou činnosťou už 50 rokov pozitívne formuje mladých ľudí.

       Organizačný výbor Gymnázia Hlinská


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk