Interaktívny workshop z anglického jazyka
   Hlavná stránka » Predmety » Anglický jazyk » Interaktívny workshop z anglického jazyka

Interaktívny workshop z anglického jazyka
na našej škole


       Dňa 21.12.2015 sa v spolupráci so Sekciou cudzích jazykov Žilinskej univerzity v Žiline zrealizoval na našom gymnáziu interaktívny workshop z anglického jazyka v trvaní 2 x 45 minút, ktorého cieľom bolo interaktívnymi metódami a formami výučby, motivujúcimi aktivitami zameranými na rozvoj jazykových zručností a nápaditým obsahom priblížiť žiakom IV. ročníka 4 maturitné témy z anglického jazyka: Multikultúrna spoločnosť (s podtémou Tradície, sviatky a zvyky), Stravovanie, Komunikácia a jej formy.
       Workshopu sa zúčastnilo 31 prihlásených maturantov z anglického jazyka, ktorí boli rozdelení do dvoch samostatných pracovných tímov. Každý tím viedla danou akciou poverená koordinátorka Sekcie cudzích jazykov Žilinskej univerzity.

       Žiakom bola tiež predstavená pripravovaná ponuka interaktívnych workshopov na pôde Žilinskej univerzity, ktoré budú zamerané na prípravu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka. Naši žiaci sa aj vďaka tejto zrealizovanej akcii budú môcť plánovaných workshopov zúčastniť za veľmi výhodných podmienok a urobiť tak pre svoju angličtinu niečo naozaj prospešné!

       Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity ako Autorizované centrum pre Cambridge English skúšky v rámci svojej pôsobnosti ponúka prípravu na tieto skúšky, ktoré boli žiakom predstavené, a to na úrovni B1, B2 a C1 s možnosťou získania celosvetovo uznávaného certifikátu.

       Okrem klasických, miniskupinových a konverzačných kurzov anglického jazyka sú v ponuke i kurzy ďalších jazykov: NJ, RJ, ŠJ, TJ a FJ na jazykových úrovniach A1 – C1. Po ich ukončení je vystavené osvedčenie o absolvovaní daného kurzu.

       Viac informácií na: www.ucv.uniza.sk alebo mailom na: srsnikova1@uniza.sk, petra.laktisova@uniza.sk


       V Žiline 11.01.2016

       Mgr. Zuzana Zajacová

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk