Dejepisná súťaž Cheb
   Hlavná stránka » Predmety » Dejepis » Dejepisná súťaž Cheb

Dejepisná súťaž Cheb


       V dňoch 25. 11. - 26. 11. 2015 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili medzinárodnej dejepisnej súťaže študentov ČR a SR v Chebe. Tento ročník sa niesol v duchu historických udalostí zachytávajúcich obdobie česko-slovenských dejín v období rokov 1938 – 1945, respektíve obdobie Protektorátu Čechy-Morava a Slovenského štátu. Naša škola si vybojovala účasť na tejto prestížnej súťaži ešte v školskom roku 2014/2015, kedy sa o postup postarali naši bývalí štvrtáci. Novovybudovaný tím nás reprezentoval v nasledovnom zložení: Ivana Hudeczková (II. A), Ivan Štrba (IV. B) a Stanislav Voško (IV. A). Napriek tomu, že sme sa neumiestnili na popredných priečkach, získali sme veľa skúseností a spoznali veľa nových ľudí. Počas pobytu sme si mohli prezrieť krásne mesto Cheb a večer sa poprechádzať po stovežatej Prahe.

       Ivana Hudeczková


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk