Deň otvorených dverí na GYMZE
   Hlavná stránka » Akcie » Deň otvorených dverí » Deň otvorených dverí na GYMZE

Deň otvorených dverí na GYMZE


       Ako to už býva, ani tohtoročných deviatakov neminie milá povinnosť - vybrať si strednú školu, ktorá sa stane vstupnou bránou do ich ďalšieho života. Aby sme im v tomto neľahkom a pre každého z nich dôležitom rozhodnutí pomohli, dňa 24. novembra sme im umožnili nahliadnuť do zákutí našej školy. Ako inak, než v rámci nášho každoročného Dňa otvorených dverí.

       Pripadala som si ako vo včeľom úli, keďže našu školu v tento deň navštívilo 312 žiakov zo 41 základných škôl zo Žiliny a jej blízkeho či vzdialenejšieho okolia. Ponúkli sme im rôzne kvízy, v ktorých si mohli otestovať svoje vedomosti, zaujímavé hry, ukázali sme im netradičné pokusy prebiehajúce za dverami nášho nového moderného laboratória, mohli si vyskúšať niečo zo širokého sortimentu nášho telocvičného náradia, dozvedieť sa, ako na našej škole možno získať nemecký jazykový diplom, pozhovárať sa s americkou, alebo nemeckou asistentkou a v neposlednom rade sme im poskytli informácie o štúdiu na našej škole. Potešiteľným zistením bola i skutočnosť, že rodičia nenechávajú svoje deti pri rozhodovaní a výbere strednej školy samé, ale prichádzali na DOD spoločne s nimi a aktívne sa zapájali do pripravených aktivít.

       Po celý čas boli žiakom k dispozícii ochotní a milí učitelia a študenti, ktorí už Gymzu dôverne poznajú.

       Dúfame, že si deviataci odniesli z Dňa otvorených dverí to najlepšie a prajeme im, aby boli so svojimi rozhodnutiami nanajvýš spokojní.


       Katarína Milučká III.A


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk