Svetový deň boja proti AIDS
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Svetový deň boja proti AIDS

Svetový deň boja proti AIDS
„Červené stužky“


       Získaný syndróm imunitnej nedostatočnosti je posledné štádium infekcie HIV, charakterizované súborom symptómov autoimunitných, nervových, kožných, onkologických ochorení, ako aj infekcií spôsobených baktériovými, vírusovými a mykotickými infekciami. Infekcia HIV sa šíri epidemicky a je zapríčinená vírusom ľudského imunodeficitu HIV (vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti). Hostiteľskými bunkami vírusu sú predovšetkým pomocné T lymfocyty. Vírus sa vyskytuje v periférnej krvi, v lymfatických uzlinách, v ejakuláte, cervikálnom sekréte (sekréte krčka maternice), kostnej dreni a mozgovom tkanive chorých osôb, v materskom mlieku u žien po pôrode, príp. v stopových množstvách v slzách a slinách.

      
Infekcia HIV je v súčasnosti liečiteľné, ale stále nevyliečiteľné ochorenie!


       Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Deviaty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky prebiehal aj na našom gymnáziu – 1. decembra 2015 na Svetový deň boja proti AIDS, rozdávaním symbolických červených stužiek a ich nosením.
       Ďakujem za pomoc pri zhotovovaní a rozdávaní stužiek dievčatám z 2.A triedy: Lucii Pakanovej, Petre Škulcovej a Silvii Krúpovej. Všetkým ostatným ďakujem za podporu kampane.       PaedDr. Žaneta Kubáňová
       koordinátor prevencie


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk