Workshop H2O - vyvrcholenie aktivít Enviroprojektu 2015
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Environmentálna výchova » Workshop H2O - vyvrcholenie aktivít Enviroprojektu 2015

Workshop H2O - vyvrcholenie aktivít Enviroprojektu 2015


       Tak ako voda v rieke neustále plynie, tak sa plynulo blíži k svojmu záveru aj rok 2015. Tento kalendárny rok bol z pohľadu environmentálnej výchovy pre našu školu veľmi úspešný. Podarilo sa nám získať certifikát, ktorý potvrdzuje, že sme stredná škola s najmenšou Ekostopou na Slovensku, certifikát s medzinárodnou platnosťou, že sme Zelená škola, vyhrali sme celoslovenskú súťaž Deň Zelených škôl pri príležitosti Dňa Zeme, naša škola je súčasťou medzinárodného environmentálneho projektu We Eat Responsibly! (Jedlá zmena) a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporilo náš školský projekt v rámci výzvy Enviroprojekt 2015.
       Zo 123 podaných žiadostí z celého Slovenska sa náš Enviroprojekt 2015 s názvom Čarovná cesta vodnej kvapky v žilinskom regióne umiestnil v prvej desiatke v rámci 29 podporených projektov. Vyvrcholením našich aktivít v rámci tohto projektu bola realizácia Workshopu H2O a sprievodných umeleckých súťaží. Workshop H2O sa v biologických učebniach našej školy uskutočnil 26. novembra 2015, ale tvorbe príspevkov, či odborných alebo umeleckých, sa žiaci zúčastnených škôl venovali už niekoľko mesiacov vopred. Veľmi nás teší, že do fotografickej súťaže bolo prihlásených viac ako 100 fotografií 40 autorov – žiakov našej školy. V rámci výtvarných prác sme na základe množstva súťažných príspevkov vytvorili tri kategórie a osobitne sme ocenili prváčikov zo Základnej školy Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom. Nedali sa zahanbiť ani literárne dielka, formou básne, úvahy či rozprávky sa k téme vody vyjadrili naši žiaci a žiaci základnej školy z Martinskej ulice. Odbornú stránku podujatia mali pevne vo svojich rukách formou žiackych vedeckých prác študenti našej školy a Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline. 16 súťažných príspevkov viac ako 30 autorov sprostredkovalo rôzne pohľady na životodarnú nenahraditeľnú tekutinu - VODU.
       Všetkým zúčastneným žiakom a pedagógom ďakujeme za krásne práce, za zodpovedný prístup k životnému prostrediu a za rozvíjanie vzájomnej spolupráce smerujúcej k udržateľnému rozvoju našej modrej planéty. Osobitné poďakovanie patrí pánovi Ing. Jozefovi Vráblovi, za prijatia pozvania na náš workshop a za prezentáciu príspevku v mene spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina.
       Žiacke umelecké i vedecké práce všetkých autorov majú v sebe čaro vodnej kvapky, mnohé práce sú zverejnené na nástenkách v priestoroch školy a v zborníku vydanom z tohto podujatia.


Ocenení študenti

Umelecké práce


Výtvarné práce - gymnázium
 • Martina Lužná II.A , Rebecca Vaňoučková II.A , Pavol Kováčik III.C

Výtvarné práce – ZŠ
 • I.roč. - ZŠŽB Teplička nad Váhom
Mladší žiaci:
 • Justin Ogino - ZŠ Martinská, Janka Zemanová – ZŠ Martinská, kolektív IV.A ZŠŽB Teplička nad Váhom
Starší žiaci:
 • Natália Konáriková, Gayoung Joung Veronika Plevíková, Dorota Bačová, Daniela Burgerová , Beáta Jarábová, Timea Sučková - všetci ZŠ Martinská

Plagáty – súčasť odborných žiackych prezentácií
 • Petra Šimačeková, Silvia Olejková, Nikola Kopčanová II.B – Život vo vode a okolí
 • Bátovská Miriam, Kmecíková Klára I.A - Voda a jej problémy
 • Remišová Tatiana, Zavadská Alexandra I.A – Minerálne vody
 • Juliána Olejková I.A – Rieky
 • Vanesa Vániová, Marianna Hvizdáková I.A – Vlastnosti vody
 • Monika Kubáňová, Monika Barčíková II.C - Kvapka


Literárne práce

Poézia
 • Ivana Papánková III.E , Soňa Švecová I.D , Petra Šimašeková II.B
Próza
 • Alžbeta Koššuthová II.B , Radoslav Chudovský III.E , Ivana Hudeczková II.A , Miriam Rendková II.B, Klaudia Kolenčíková II.B, Miloš Vojtek II.B, Michaela Zboranová II.B

Fotografie
 • Silvia Kyselová I.C , Barbora Repáková I.B , Lenka Prísudová I.D


Žiacke vedecké práce
 • Michal Trnka, IV. roč. SOŠE - Vyprahnutá zem
 • Sandra Brosová, Michaela Chodelková, II.B - Meranie kvality vody v Rajčianke
 • Anna Bechná II.B - Prečo voda ÁNO a sladké nápoje NIE?
 • Jakub Chupáň II.B – Voda vo vesmíre
 • Natália Čepelová, Katarína Kubáňová, Júlia Pavčoková, Martina Šupejová III.B – Žilinská plaváreň
 • Michaela Repčíková III.E, Lucia Havlíková II.B - Vodné dielo, dotazníkový prieskum
 • Veronika Valášková IV.A – Bylinkové čaje
fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk