Voda pre nás a naše zdravie
   Hlavná stránka » Akcie » Exkurzie » Voda pre nás a naše zdravie

Voda pre nás a naše zdravie
(Exkurzia - INGEO)


       Voda je Našou veľkou a dôležitou súčasťou života. Opatrnosti nikdy nie je dosť, a preto treba dbať na problémy a skutočnosti týkajúce sa vody. Týmto problémom sa zaoberá spoločnosť INGEO a. s pôsobiaca na pôde nášho mesta Žilina. Dňa 12.11.2015 uskutočnila prehliadku priestorov pre študentov štvrtého ročníka s prírodovedným zameraním, v ktorých sa skúma chemické zloženie a štruktúra vody, prípadne jej nedostatky. Ich úlohou bolo oboznámiť študentom so základnými princípmi s akými pracuje táto spoločnosť. Analýza patogénnych prvkov a mikroorganizmov vo vode môže dopomôcť k predchádzaniu chorôb a správnej hygiene, či úprave kvality vody. Získali sme tak cenné poznatky o zložení vody (v bazénoch plavárne, v studniach, v minerálnych vodách,...) a vodných zdrojov nachádzajúcich sa na území SR.

       Lucia Zábrodská


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk