Úspech fyziky na Gymnáziu Hlinská
   Hlavná stránka » Predmety » Fyzika » Úspech fyziky na Gymnáziu Hlinská

Úspech fyziky na Gymnáziu Hlinská


       Na Žilinskom krajskom festivale vedy a techniky, ktorý sa uskutočnil dňa 10.10.2015 na ŽU v Žiline reprezentovali našu školu 5 žiaci s rôznymi prácami. A.Galovičová oblasť geografie, V.Obermaier, M.Dišeková oblasť biológie, K.Koudelová oblasť spoločenských vied a T.Necpalová oblasť fyziky. Timea Necpalová získala 2.miesto so svojou prácou Galvanické pokovanie a tým aj postup na celoslovenský festival do Bratislavy, kde za prezentáciu tejto práce získala certifikát od odbornej poroty za fyziku a ponuky zo strany vysokých škôl o možnostiach ďalšieho štúdia na ich škole a možnosti odborného rastu v oblasti fyziky. Festival, ktorý sa uskutočnil v dňoch 9.11.- 11.11. 2015 v Centre vedy CVTI SR v Bratislave bol prehliadkou žiackych prác z vedy a techniky, kde žiaci svoje práce nielen prezentovali, ale aj získavali vedomosti počas odborných prednášok na tomto festivale.

       Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za vzornú reprezentáciu školy a T. Necpalovej blahoželáme k dosiahnutému úspechu.

       RNDr. J.Kucháreková

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk