Otvorené interné vzdelávanie PK TSV
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Otvorené interné vzdelávanie PK TSV

Otvorené interné vzdelávanie PK TSV


       V pondelok 9. novembra 2015 sme opäť rozšírili naše vedomosti a praktické zručnosti o cvičenie s novým náčiním – tyčami. Vďaka daru našej škole môžeme túto pomôcku využívať na hodinách TSV na zvýšenie efektivity pri cvičeniach so záťažou. Mgr. Zuzana Bebčáková PhD. nám ukázala základné cviky a rôzne možnosti využitia tyčí na hodinách telesnej a športovej výchovy. Súčasťou vzdelávania boli aj videoukážky, z ktorými budeme môcť pracovať aj pri príprave ďalších hodín. Vzdelávanie bolo prístupné nielen členom PK TSV, ale aj ostatným učiteľom.

       Za PK TSV Mgr. Beáta Jurinová

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk