Prednáška o drogovej závislosti a kriminalite spojená s besedou pre študentov SŠ
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Prednáška o drogovej závislosti a kriminalite spojená s besedou pre študentov SŠ


„Protidrogová prevencia“

Prednáška o drogovej závislosti a kriminalite spojená s besedou pre študentov SŠ

       V termíne od 2.11.do 5.11.2015 sa uskutočnili na našej škole protidrogové prednášky pre žiakov 1.ročníka.
       Cieľom prednášok bolo priblížiť problematiku legálnych a nelegálnych drog a ich užívanie, upozorniť na legislatívne normy, ktoré rozoberajú problematiku návykových látok, poukázať na význam zdravého životného štýlu bez drog, zvýšiť záujem žiakov o dianie okolo seba a získané vedomosti využiť v reálnom živote.
       Prevenciu považujeme za základ boja proti drogám. Každý žiak by mal absolvovať protidrogovú prednášku aspoň raz do roka. Mladí ľudia potrebujú poznať pravdu o škodlivých účinkoch drog skôr, ako s drogami prídu do styku.

       PaedDr. Žaneta Kubáňová
       koordinátor prevencie

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk