Jedlá zmena
   Hlavná stránka » Akcie » Jedlá zmena       „Projekt je financovaný Európskou úniou“

       Naša škola je jednou z 10 vybraných škôl Slovenska, ktoré sú súčasťou medzinárodného projektu We Eat Responsibly!

       Počas tohto školského roka budeme spolu so žiakmi 8 krajín napr. z Českej republiky, Slovinska či Rumunska testovať aktivity vhodné do škôl, zrealizujeme si audit nášho školského bufetu, pripravíme Akčný deň venovaný zodpovednému pohľadu na potraviny. Aktivity projektu Jedlá zmena budeme pripravovať a uskutočňovať spolu s ďalšími činnosťami v rámci programu Zelená škola, kde máme na najbližšie dva roky novú prioritnú tému, ktorá s potravinami veľmi úzko súvisí, Voda.

       Prvou väčšou aktivitou projektu na našej škole bolo Globálne varenie. Vo štvrtok 15. októbra sa členovia Kolégia Zelenej školy, pani vedúca školskej jedálne a niektorí ďalší žiaci interaktívnou formou dozvedeli o rôznych uhloch pohľadu na naše potraviny. Spolu s odborníkmi projektu sme napr. zisťovali, koľko kilometrov precestovali potraviny, kým sme ich použili na prípravu nátierky (environmentálny a ekonomický faktor), koľko prísad bolo v jednotlivých potravinách (zdravotný faktor), z akého chovu sliepok pochádzali vajíčka (etický faktor) .... Každá skupina pracovala s inými surovinami (napr. čerstvý chlieb či maďarský trvanlivý, kravské či rastlinné maslo, soľ z Poľska či Pakistanu) a potom sme spoločne pripravené vajíčkové nátierky aj degustovali, posudzovali na základe vzhľadu, vône.

       Varenie z globálneho pohľadu zanechalo pozitívny dojem vo všetkých účastníkoch, preto by sme sa s podobným varením chceli podeliť aj s ďalšími študentmi napr. počas nášho Akčného dňa - na Deň Zeme. Kým si spoločne pripravíme ďalšie aktivity projektu, veríme, že sa väčšina žiakov i zamestnancov školy bude správať ako zodpovedný spotrebiteľ, ktorý sa zamýšľa nad tým:
  • ČO jem?
  • AKO bolo moje jedlo vyprodukované?
  • ODKIAĽ moje jedlo pochádza?
  • KOĽKO zjem?
  • KOĽKO vyplytvám?


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk