Záložka - Vyhodnotenie
   Hlavná stránka » Škola » Školská knižnica » Záložka - Vyhodnotenie

Záložka - Vyhodnotenie
4. ročníka celoslovenského projektu

Záložka do knihy spája slovenské školy –
- Múdrosť ukrytá v knihách
vyhláseného k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2015


       V našej škole sa do projektu zapojili žiaci pod vedením svojho vyučujúceho Mgr. Stanislava Ďureka. Žiaci z 1.A, 1.D, 2.D, 3.C a 3.E vytvorili spolu 120 rozmanitých záložiek, ktoré boli vyrobené rôznymi spôsobmi, napríklad ručne maľované, lepené, ale aj záložky vyrobené servítkovou technikou. Na každú záložku napísali žiaci zaujímavé myšlieky z kníh, ktoré prečítali, alebo výroky slávnych osobností.

       Malé umelecké diela boli matematické záložky, ktoré vyrobili žiaci 2.B a 2.C triedy pod vedením Mgr. Potočákovej. Pri ich zhotovení žiaci uplatnili vedomosti z geometrie, ktoré získali na hodinách matematiky.

       Všetky záložky sme poslali do Cirkevnej spojenej školy v Snine, ktorá nám bola určená ako partnerská škola v tomto ročníku projektu. Ďakujem všetkým, ktorí sa do projektu zapojili.

       Zuzana Brodňanová, školská knihovníčka

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk