Medzinárodný deň školských knižníc 2015
   Hlavná stránka » Škola » Školská knižnica » Medzinárodný deň školských knižníc 2015

Medzinárodný deň školských knižníc 2015


       26.októbera 2015 sa konal 11. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Témou podujatia v roku 2015 bolo: „Žiaci v školskej knižnici – v centre vzdelávania“. Podujatie, ktoré prebiehalo v tento deň v školskej knižnici sme nazvali: Knižnica – miesto, kde Ti kniha podáva ruku
Priebeh podujatia: Medzinárodný deň školských knižníc prebiehal počas 6. vyučovacích hodín v školskej knižnici, kde majú žiaci najbližšie ku knihám a kde sa podľa miniankety aj veľmi dobre cítia. Harmonogram vyučovacích hodín, ktoré sa konali v knižnici dohodla s jednotlivými vyučujúcimi Mgr. Lenka Štalmachová.

1. vyučovacia hodina – Geografia - III.B, vyučujúci RNDr. Jana Kuchareková
Prezentácia prírodných a historických pamiatok miest Ženeva a Berlín.

2. vyučovacia hodina – Seminár z dejepisu – IV. ročník, vyučujúci Mgr. Oľga Fašková
Cieľom vyučovacej hodiny dejepisu bolo, preveriť vedomosti a zručnosti žiakov z odbobia starovekého Ríma (Rímskej republiky). Základným prameňom boli Zákony 12 tabúľ, ktoré v 5. Storočí pred Kr. kodifikovali zvykové právo v Ríme a porovnať ich s Chamurapiho zákonníkom. Na hodine žiaci využili bohatú ponuku kníh a DVD z dejepisu.

3. vyučovacia hodina – Umenie a kultúra – III.C – vyučujúci Mgr.Zuzana Bebčáková
Analýza a interpretácia dokumentárneho filmu Toshi a mních. Film bol zameraný na tému detských práv, najmä práva na vzdelanie a výchovu, na otázku socializácie dieťaťa v rodine a spoločnosti.

4. vyučovacia hodina – Biológia – III.C - vyučujúci Mgr. Gabriela Čorná
Tráviaca sústava. Rozbor tráviaceho traktu v spojitosti s ochoreniami a žliaz, ktoré sa podieľajú na trávení formou prezentácie v PPT programe. Použité boli jednak učebnice biológie a literatúra zo školskej knižnice ( testové úlohy biologického charakteru ).

5. vyučovacia hodina – Slovenský jazyk a literatúra – III.C – Mgr. Červencová
Ernest Hemingway – Starec a more. Práca s encyklopédiami (život autora)- skupinová práca. Riadený rozhovor o autorovi. Autor na fotografiách a jeho myšlienky.

6. vyučovacia hodina – Angličtina – III.A – vyučujúca Mgr.Zajacová.
Na tejto hodine angličtiny žiaci preberali, ako byť zdvorilý, ako viesť správne obchodný telefonát, základné frázy, cieľovo orientované, ako v čo najkratšom čase vybaviť najdôležitejšie veci. Na vyučovacej hodine sa využili jazykové slovníky Nemecko-Slovenský a Slovensko- Nemecký slovník.

Zuzana Brodňanová
školská knihovníčka

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk