Rekapitulácia nakoniec!
   Hlavná stránka » Projekt - Príroda v experimentoch » Rekapitulácia nakoniec!


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Rekapitulácia nakoniec!


       Takto pred tromi rokmi sme sa pustili do prípravy návrhu projektu v rámci OP Vzdelávanie. Ani sme nedúfali a návrh projektu nám bol schválený. Začal sa kolotoč verejných obstarávaní, vzdelávaní, porád k realizácii a toho najdôležitejšieho - prestavby chemického laboratória. Samozrejme okrem prestavby sme inovovali a tvorili nové didaktické materiály ako pre žiakov tak aj pre učiteľov a využívali ich vo vyučovacom procese. Cez inovované učebné materiály sme u našich gymnazistov rozvíjali kľúčové kompetencie v prírodovedných predmetoch biológia, chémia, fyzika a vo voliteľnom predmete príroda v experimentoch. A nielen teoretické vedomosti boli našim cieľom, ale v centre nášho záujmu boli aj zručnosti pri experimentovaní. Natáčanie videosekvencií k vybraným laboratórnym pokusom bola najviac cenená skúsenosť pre žiakov, ktorí nám pri ich realizácii pomáhali. Už len pohľad na nové laboratórium im robil radosť.
       Pozitívnu odozvu máme aj od našich kolegov, ktorí sa dozvedeli veľa nového a zaujímavého na absolvovaných vzdelávaniach. Veľkú popularitu si získalo vzdelávanie „Dobrý učiteľ“, prostredníctvom ktorého sa utužili medziľudské vzťahy v pedagogickom zbore. Okrem toho naši učitelia spoznali interaktívne pero a prácu s kódovanými listami, s ktorými budú ďalej pracovať i po skončení projektu.
       Ani sme sa nenazdali a čas projektu sa naplnil. Sme v cieľovej rovinke a uzatvárame a bilancujeme našu prácu, ktorá sa začala 01.03.2013 a skončí dňa 30.10.2015. Veľmi nás potešila aj pozitívna odozva zo strany žiakov a učiteľov pri realizácií otvorenej hodiny na záver projektu. Okrem materiálneho sme pri napĺňaní všetkých cieľov projektu získali mnoho vedomostí a skúseností, ktoré mnohé síce priamo nesúvisia s prácou učiteľa, ale posunuli nás ďalej a nikto nám ich nevezme. A to je naša veľká devíza!

       Projektový tím ďakuje všetkým, ktorí síce priamo do projektu zapojení neboli, ale participovali na určitých aktivitách projektu!

       manažér publicity projektu


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk